De Gewone Man


Home
Nieuws
Agenda
Programma 2010-2014
Foto's
Raadsleden
Leden
Links
Contact


Hier vindt u het laatste nieuws:

2010-01-27

Kijk bij agenda voor meer informatie over de aankomende politieke avonden.

2010-01-20

Dorpsraad Oostelbeers organiseert een discussieavond op 25 januari mét de politieke partijen o.l.v. P.G. Wijgergangs, oud-burgemeester De Beerze.

Thema's zoals Wonen, Verkeer en Veiligheid, Zorg en Welzijn komen aan bod.

De avond vindt plaats op maandag, 25 januari 2010 om 20.00 uur (zaal open 19.45 uur) in Café Het Dorpsplein te Oostelbeers.


2010-02-04

Uitstel voor verkoop Woningbedrijf Oirschot

OIRSCHOT - Het ziet er niet naar uit dat de gemeenteraad van Oirschot nog deze periode een beslissing neemt over de toekomst van het Woningbedrijf Oirschot (WBO). Een meerderheid vond het 'nu toch te snel gaan' om de verkoop door te zetten.

In samenspraak met de gemeenteraad heeft het college van B en W drie scenario's uitgewerkt over de toekomst van het WBO. Twee los van elkaar opererende accountants hebben becijferd dat het woningbedrijf structureel in de rode cijfers draait. Een situatie waar het aan de gemeente gelieerde vastgoedbedrijf niet zelf uit komt.

Dat is weer vastgesteld door een aantal deskundigen die door de gemeenteraad zijn ingeschakeld om advies te geven. De enige optie is, zo concludeert het college, verkoop aan een corporatie. Dat kan tussen de 15 en 25 miljoen euro opleveren.


2010-02-05

Op welke partij gaat u 3 maart stemmen? Het kieskompas kan u daarbij helpen!
Ga naar kieskompas

2010-02-09

Tijdelijk college Oirschot legt gemeenteraad keuzes voor.


OIRSCHOT - Privatiseren van de sportfaciliteiten, het verkopen van het Woningbedrijf en fors inzetten op plattelandsvernieuwing. Oirschot ziet nu nog flinke gaten in de begrotingen voor de komende jaren, maar er liggen voor de gemeente ook kansen."Ik wil niet zeggen dat Oirschot een riante positie heeft, maar wel een hele interessante", zegt wethouder Jan Kerkhof over het overdrachtsdocument dat hij samen met zijn collega Ed Mathijssen en burgemeester Ruud Severijns aanbiedt aan de gemeenteraad. Het is al diverse keren gezegd dit jaar: de gemeente Oirschot staat er niet goed voor.


De begroting is voor dit jaar rond, maar volgend jaar is er een tekort van ruim 400.000 en dat loopt in 2013 op naar bijna 850.000 euro. Bij ongewijzigd beleid, zo rekent het huidige, nog zeer tijdelijke college de gemeenteraad voor, zal het mes in de uitgaven moeten.


2010-02-24

Weer uitstel besluit Woningbedrijf Oirschot

OIRSCHOT - Weer heeft de gemeenteraad van Oirschot besloten om geen beslissing te nemen in een belangrijk dossier. Het CDA, De Gewone Man, de HeMa en de PvdA willen dat meteen een begin wordt gemaakt met de verzelfstandiging van het Woningbedrijf Oirschot (WBO), maar dat ook de voorbereiding van verkoop wordt opgestart.

Het besluit over definitief wel of geen verkoop aan een woningcorporatie is dus doorgeschoven tot na de verkiezingen.

De raad wil dat alles in stelling wordt gebracht voor het verzelfstandigen van het WBO. Daarmee is het WBO af van de structurele bijdrage van drie ton aan de gemeentekas en andere kosten die moeten worden gemaakt.

Tegelijkertijd moet het college de verkoop voorbereiden. Er moet een bidbook worden samengesteld met het eisenpakket voor de kopende partij en er moet een marktverkenning plaatsvinden.

Dorpsvisie en VVD kiezen in principe voor de optie van verkoop. Om de rest van de raad tegemoet te komen, stelden de partijen in een amendement voor dat de twee scenario's voor juni moeten worden uitgewerkt. Daarnaast moeten bedrijfsmatige maatregelen worden getroffen die ervoor zorgen dat de financiële positie van het WBO niet verder achteruit gaat. Het werd uiteindelijk een gekissebis over woorden.

Feitelijk stonden de partijen heel dicht bij elkaar. Wethouder Jan Kerkhof probeerde nog een doorbraak te forceren door de consequenties op te sommen. De Woonvisie waarin staat dat gebouwd moet worden voor de sociale woningbouw, de starters en senioren kan maar heel beperkt worden uitgevoerd. De gemeente krijgt de taak om nog eens drie ton extra te bezuinigen bovenop het bedrag van vier ton. Daarnaast zijn veel ambities van de raad niet waar te maken omdat er geen opbrengst is van verkoop WBO.

"U zit dadelijk met de zure appels. U zult aan de bevolking uit moeten leggen dat er forse keuzes gemaakt moeten worden", hield Kerkhof zijn gehoor voor. "Ik zou het vreemd vinden als de raad geen verantwoordelijkheid neemt. Het is nu menens." Het mocht niet baten. De vergadering wordt waarschijnlijk verderop dit jaar herhaald.


2010-02-10

artikel weekjournaal 10 februari,

De verkiezingskoorts is begonnen

In de media worden de gemeenteraadsverkiezingen regelmatig aangehaald want het is een meting hoe de landelijkke partijen “het doen bij de kiezers”. Alles voor de kiezer lijkt het wel!
Ook in de lokale verkiezingscampagnes zien we dat sommige partijen alles uit de kast halen om maar in de gunst van de kiezer te komen. Beloftes worden gedaan, nieuwe slogans die lekker in de mond liggen, grootschalige vernieuwingen van de kandidaatlijsten enzovoorts.
Er blijven partijen doorgaan met beloftes die niet waargemaakt kunnen worden in de komende jaren, gewoonweg omdat het geld ontbreekt.We zullen nog verschillende jaren moeten leven met beperkte middelen maar er zijn nog steeds mogelijkheden voor projecten mits de juiste porioriteiten gemaakt worden.
Ook het woningbedrijf is nu een belangrijk issue geworden. Het college heeft voorgesteld om het woningbedrijf te verkopen en een tweetal partijen (Dorpsvisie en VVD) zijn hier meteen voorstander van. Dit geeft een eenmalige opbrengst die dan gebruikt kan worden om woningbouw en leefbaarheid te bevorderen. Nu juist voor de verkiezingen kunnen hier mooie beloftes mee gedaan worden, maar als over 3-4 jaar de buit is uitgegeven, zijn we terug op hetzelfde probleem en dat is dat we nog steeds niet kunnen bouwen voor starters en hebben we geen tafelzilver meer te verkopen.
Ook het initiatief van Dorpsvisie om startersleningen via de gemeente te organiseren voor jongeren is helemaal verkeerd. Het levert alleen een hogere schuld op voor de jongeren die ze niet meer kunnen betalen (anders zou de bank hen ook wel een hogere hypotheek geven). De gemeente (alle inwoners dus) moet de rente gaan betalen voor deze jongeren. Als bv 8 mensen per jaar hiervan gebruik zouden maken voor een bedrag van 50.000 Euro per woning en een rente van 5% wordt berekend dan kost het de gemeente dus 20.000 Euro. Het tweede jaar 40.000 Euro en elk jaar weer 20.000 meer.
De Gewone Man streeft naar een andere aanpak voor starters en met name gericht om de stichtingskosten voor woningen naar beneden te krijgen. Dit kan door o.a. kleinere kavels te verkopen tegen lagere prijzen, samen bouwen zoals in Moorland wordt gerealiseerd, het plan van De Gewone Man om in project De Halm kleinere en goedkope appartementen te bouwen voor starters met een koopprijs tot 160.000 Euro.
Woningbouw problematiek wordt niet opgelost door extra leningen en subsidies te verstrekken maar door starters een kans te geven om goedkoop te bouwen zodat ze ook later door kunnen stromen naar een groter huis.

Lijst 4, Nummer 4
De Gewone Man, Kees Timmermans


2010-02-03

artikel weekjournaal 3 februari,

Waarom De Gewone Man?

De verkiezingen staan weer voor de deur.
Op 3 maart hebt U weer de mogelijkheid om Uw stem te laten horen en benut die kans.
Ongeveer een jaar geleden heeft DGM een motie van wantrouwen ingediend.
Als gevolg daarvan raakten we in Oirschot in een bestuurscrisis
DGM heeft toen van sommige nogal al wat modder over zich heen gehad.
Was dat terecht?
De uitkomst van het rapport van de rekenkamercommissie over de Kemmer heeft duidelijk gemaakt dat dit niet terecht was en dat er wel degelijk grote fouten zijn gemaakt!
Immers de commissie stelt dat de toenmalig verantwoordelijk wethouder te laat met informatie omtrent dit project naar de raad gekomen is waardoor we als raad niet de juiste keuzes konden maken.
Het is voor DGM dan ook nog steeds onbegrijpelijk dat zij alleen stond met hun voorstel om een bezuiniging van Eur. 1.8 miljoen door te voeren bij de Kemmer.
Waarom?
Door de huidige wethouders werd het laatste half jaar duidelijk gemaakt dat we er in Oirschot financieel gezien niet goed- zeg maar slecht - voor staan.
Er staan in Oirschot veel grote projecten in de steigers die financieel te hoog gegrepen zijn.
Er zullen dus moeilijke keuzes gemaakt moeten worden.
DGM wil bij U geen valse verwachtingen wekken en proberen samen met U de juiste keuzes te maken binnen de financiele mogelijkheden die er zijn.
Ook nemen wij de komende 4 jaar onze verantwoordelijkheid wat betreft het besturen van Oirschot!
Aangezien we onze partij hebben uitgebreid met 5 nieuwe leden die kennis van zaken hebben en net als de andere hun inbreng geven, heb ik er alle vertrouwen in dat we er volledig voor gaan de komende 4 jaar.
Wel overwegen we om toch ook te kijken naar de mogelijkheden om in de komende periode wethouders van buiten te zoeken, maar dat laten mede afhangen van de coalitievorming.
Het zou ons inziens rust in de Oirschotse politiek brengen. En wij als partij kunnen ons volledig op het raadswerk richten.
Rest mij als fraktievoorzitter en nieuwe lijsttrekkker nog een taak, en dat is onze oud wethouder Piet Smits te bedanken.
Piet heeft zich jarenlang ingezet voor DGM om iets te kunnen betekenen voor de gemeenschap.
Wij, maar vooral ik heb veel van hem geleerd nl. eerlijk blijven,gewoon doen, nuchter nadenken , geen valse verwachtingen wekken, en het belangrijkste: tot tien tellen.
Hij is ook de man geweest die zijn zolen onder zijn schoenen heeft uitgelopen om woningbouw in Oostelbeers mogelijk te maken..
Het is hem gelukt al is het wel iets later dan belooft.
Maar ook IDOP Spoordonk en Oostelbeers en Dorpshart Middelbeers waren zijn projecten.
Gelukkig blijft hij actief binnen de partij zodat we gebruik kunnen blijven maken van zijn ervaring en kennis.
Wij hebben er weer zin! Laat U stem niet verloren gaan en stem: Gewoon

Namens De Gewone Man
Fractievoorzitter en lijsttrekker: Peter Deenen.


2010-02-23

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen komt EDtv naar u toe met de vraag: Wat moet er volgens u veranderen in uw gemeente? Vandaag in Oirschot. Kijk hier voor de reportage

2010-02-25

artikel weekjournaal 24 februari,

Beste mensen, ik ben Johny van Assouw uit Oirschot en ben kandidaat raadslid voor de gemeenteraad namens De Gewone Man.
Mijn belangrijkste doel als raadslid zal zijn op te komen voor de minder bedeelden en tevens alle verenigingen met name die aktief zijn in het jongerenwerk.
De laatste 4 jaren heb ik me al ingezet voor o.a. de invoering van de WMO en het subsidiebeleid wat nu meer gericht is op het jongerenwerk. Het subsidiebeleid is nu ook voor de kleinere verenigingen zoals G-elftallen en kleine clubs die zich inzetten voor de jongeren en gehandicapten.
Ook wil ik me strek maken voor de kleine kerenen zoals een MFA in Spoordonk en Dorpshuis in Oostelbeers wat de kleine kernen leefbaar houdt.

Het is absoluut niet zo dat ik naar De Gewone Man ben over gestapt omdat ik op plaats 3 terecht kom bij deze partij. Dit had heel andere redenen en de meeste mensen zullen wel weten waarom dit is en het is zeker niet zoals de lijsttrekker van Dorpsvisie zegt. Ik kon inderdaad bij Dorpsvisie geen verkiesbare plaats hebben omdat ik bij bepaalde zaken een andere mening had dan de lijsttrekker en dit wordt niet geaccepteerd binnen de partij. Daardoor zijn er ook anderen zoals bekend vertrokken uit de partij.

Mijn vrije tijd besteed ik vooral aan jongerenwerk zoals het geven van keeperstraining bij de hockeyclub samen met Ad Speekenbrink. Daarnaast ben ik leider bij Scouting Oirschot en heb de groep Rowans in de leeftijd van 15 tot 18 jaar onder mijn hoede. Tevens ben ik aktief betrokken bij het organiseren van aktiviteiten in Oirschot voor de jongeren en doe ik ook nog aan duiken en rijd als het uitkomt nog motor. Sinds kort ben ik ook vader geworden van een lieve dochter en moet ook aan mijn dochtertje veel tijd besteden.
Verder hoop ik het vertrouwen van u als burger te hebben en hoop dat ik kan rekenen op uw steun en advies zoals u dat ook op mij kunt doen.
Want zoals u weet is een nee bij mij een nee en niet omdraaien omdat dat beter uit komt en dat is ook bij De Gewone Man: een man een man, een woord een woord!
De Gewone Man rekent op u op 3 maart.

Met vriendelijke groet
Johny van Assouw
De Gewone Man Lijst 4, nummer 3


2010-02-26

artikel weekjournaal 24 februari,

Beste stuurlui staan aan wal……….

Verkiezingstijd. Ja er is al weer 4 jaar voorbij. Voor mij 4 jaar politiek. Een tijd waarin ik veel geleerd heb, waarin ik me vaak verbaasd heb, maar ook een tijd waarin ik een hele lang “wen- periode” gehad heb. Nu weet ik, als mensen het over “het politieke spelletje” hebben, wat ze bedoelen. Je kan aan het spel meedoen en proberen het een andere wending te geven, maar je kan ook langs de kant staan schreeuwen. En dat is nou het gene wat me nog het meest verbaasd. Mensen weten alleen wat in de krant geschreven staat. Als er 6 ton te laat is verantwoord, is dat voor de pers sensatie want daarvoor moet iemand verantwoordelijk voor worden gehouden. Maar als er bij een investering in een sporthal 2 miljoen over de balk gegooid wordt hoor je nauwelijks iemand .
Ook op feestjes wordt zo makkelijk verteld wat er in een gemeente allemaal wel en niet moet gebeuren en wie goed bezig is en wie met pek en veren door de straten heen gevoerd zou moeten worden. Allemaal makkelijke praat vanaf de zijkant, maar het wordt toch anders zodra je aan de politiek deelneemt.
Het aller makkelijkste is om de politiek maar aan anderen over te laten want “daar snap ik toch niks van”.
Maar het aller, aller makkelijkste is toch wel om niet te gaan stemmen. Terwijl er in sommige landen moord, doodslag en oorlogen plaatsvinden met als voornaamste reden dat mensen niet mogen gaan stemmen, zeggen wij hier heel eenvoudig “het maakt toch geen verschil”. 34,3% kwam er bij de laatste gemeenteraadsverkiezing niet opdagen. Van de 13.551 stemgerechtigden in 2006 kwamen er 4.648 niet opdagen.
In maart 2006 werden 17 mensen raadslid van de gemeente Oirschot. Ik ben één van de zeer weinige mensen van die 17 die er weer voor wil gaan. Ik ben de politiek in gegaan om iets te betekenen voor onze gemeenschap en dat is nog niet klaar. Waar ik aan begin, werk ik ook af. Het kost veel tijd en energie. Of het allemaal gewaardeerd wordt, zie ik wel na de verkiezingen als de stemmen geteld zijn. Op 3 maart a.s. vertrekt de boot weer voor 4 jaar. Ik weet niet of ik op de boot zit en misschien kan ik ook maar beter aan wal blijven. Daar staan immers de beste stuurlui………


Jasper van Vechel
De Gewone Man
Lijst 4 nummer 2.


2010-02-27

Artikel weekjournaal 24 februari,

MIDDELBEERS – Ooit was De Gewone Man een echte Beerse partij. Bij de laatste verkiezingen kreeg DGM zelfs bijna de helft van de stemmers uit De Beerzen achter zich. Toch is het verkiezingsprogramma op de gehele gemeente gericht. Bij het ‘knallen’ van de coalitie PvdA, Dorpsvisie en DGM in 2009 speelde de fractie van DGM een cruciale rol, waarmee zelfs de eigen wethouder, Piet Smits, opgeofferd werd. ‘Met pijn en moeite, maar er was geen alternatief’, moeten de mensen van DGM achteraf nog steeds concluderen. Nu de race om de kiezersgunst weer is begonnen hoeft men van DGM geen ‘rare fratsen’ te verwachten. De partij blijft staan voor ‘nuchter en gezond beleid’ en zal in de discussie nog steeds geen vijf woorden gebruiken als het met twee ook kan.

In zijn keuken zit DGM-voorzitter Piets Smits aan tafel met lijsttrekker Peter Deenen, nummer 2 Jasper van Vechel en nummer 4 Kees Timmermans. Oud-wethouder Smits zelf moet het doen met een onverkiesbare vijftiende stek. ‘Al voor de vorige periode had ik aangegeven te willen minderen. Peter Deenen en ik hebben toen met de gunstige verkiezingsuitslag op zak toch de schouders eronder gezet en ik werd wethouder. Maar toen ik oktober 2008, tot mijn schrik ineens een hartoperatie moest ondergaan, was voor mij wel duidelijk dat ik echt moest minderen. Dat speelde dus al voor de val van de coalitie’, stelt hij. Mocht DGM na de verkiezingen weer mogen mee besturen, is lijsttrekker Peter Deenen dan de meest logische keus voor het wethouderschap?
Deenen vertelt: ‘We willen graag deelnemen in een nieuwe coalitie, maar we zouden dan een wethouder van buiten de raad leveren. Ik wil me liefst in de raad dienstbaar blijven maken en heb als zelfstandige ook niet de mogelijkheid om het wethouderschap op me te nemen.’

Al snel komt het gesprek natuurlijk op die spraakmakende val van de coalitie, na een motie van wantrouwen van DGM tegen wethouder Ted van de Loo.
Had DGM ook de stekker eruit getrokken als men had geweten dat daarna geen werkbare coalitie meer te vormen was?
‘Er gebeurde toen nogal wat’, opent Deenen: ‘Er lag het feit dat er in de Kemmeraffaire te laat informatie werd verstrekt. Op iets vergelijkbaars met het Midi-theater vielen in Tilburg twee wethouders én een burgemeester. Het is misschien lastig uit te leggen, maar wij vonden de plannen financieel vér buiten de kaders gaan en achteraf zijn we door de Rekenkamer in het gelijk gesteld.’ De motie, gesteund door een meerderheid in de raad, had grote consequenties, ook voor de eigen wethouder. Smits vertelt: ‘Ted van de Loo deed een zwaar beroep op mij en wethouder Raf Daenen om solidariteit te tonen en ook op te stappen. Ik dacht: ik kan met Raf blijven zitten, maar de meerderheid is er dan toch niet meer. Men keek in de fractie wel op van mijn besluit, ja. Maar het stoelde vooral op solidariteit, vanwege de goede verstandhouding met de andere twee. Hoewel gaandeweg de plannen van de voortvarende Van de Loo ook wel eens te omvangrijk werden.’ Kees Timmermans concludeert: ‘Wij als fractie zagen geen alternatief meer, dat konden we onze achterban niet meer verkopen. Maar het ging echt met pijn en moeite. Je moet weten: DGM heeft nooit eerder in zijn 35-jarig bestaan het zware middel van de motie van wantrouwen ingezet tegen een wethouder uit de eigen coalitie!’

CDA

Uiteindelijk wilde een nieuwe coalitie niet van de grond komen. Timmermans vertelt: ‘We waren een heel eind met VVD en CDA, maar toen bleek dat CDA-prominenten helemaal niet met ons een coalitie wilden vormen.’ Jasper van Vechel: ‘Je mag er gerust van uit gaan dat wij er véél in gegeven hebben.’ Timmermans: ‘Het is niet goed om op voorhand partijen uit te sluiten: de kiezer bepaalt uiteindelijk.’ Deenen: ‘Wij sluiten nu ook CDA niet uit!’ Smits weer: ‘Soms heb je een andere partij simpelweg nodig om te zorgen dat je je eigen ideeën, je beloften aan de kiezer, kan verwezenlijken. Je ontkomt er niet aan om zelf veren te laten vallen.’

Kan je DGM nog als echt Beerse partij zien?
Van Vechel: ‘We hebben van alle dorpen mensen op de lijst. We zijn een serieuze partij. We hebben ervaren mensen, een oud-wethouder, mensen die ervaring in het ambtelijk apparaat hebben en weten hoe het werkt in de provincie en Kees is onze financieel specialist. Hij kwam met een alternatief plan voor De Kemmer, dat een besparing van liefst 2 miljoen op zou leveren. Helaas werd het door de andere partijen niet overgenomen. We zijn van vele markten thuis. We hebben ook nog oog voor de kleine kernen uiteraard.’ En Smits: ‘We hebben een praktijkgericht beleid gevoerd, waar iedereen in de gemeente belang bij had. Neem de kapvergunning. Voorheen een bureaucratische rompslomp voor het kappen van één boom: nu kan iedereen zo op de gemeentelijke lijst zien welke bomen gekapt mogen worden of niet. Ook het bouwen van zeventien woningen op Moorland voor jongeren diende een gemeentelijk belang. Overigens moet de lijst voor woningzoekenden nog steeds beter gespecificeerd worden. Nog altijd is er weinig zicht op de behoefte.’
DGM wil liever niet de gemeente subsidies voor starters laten verstrekken?’
‘Dat klopt’, zegt Timmermans. ‘Wij willen terughoudend zijn met het inzetten van gemeenschapsgeld voor een relatief kleine groep. Mensen kunnen dan goedkoop bouwen en later wellicht met een leuke winst verkopen, dankzij de gemeentelijke subsidie, een verkeerde besteding van gemeenschapsgeld, vinden wij. Vaak werkt het ook nog het duurder worden van huizen in de hand. Wij zien meer heil in het zo laag mogelijk houden van de stichtingskosten voor starters: kleinere kavels, goedkopere bouwmanieren zoeken.’

Stille Wille

DGM is de enige partij die helemaal tegen permanente bewoning op Stille Wille is?
Deenen: ‘De rol van de Provincie is hierin cruciaal. Er is nog geen uitsluitsel over ons eigen woningcontingent. Als we dit toestaan zou het ten koste van onze eigen mogelijkheden om te bouwen kunnen gaan.’ Smits vult aan: ‘Als je het bewonen toestaat, krijgt Stille Wille de kwalificatie “woonkern”. Dat betekent een andere situatie voor de gehanteerde stankcirkels en geurnormen in het gebied, waar ook een LOG wordt ingericht!’ En Timmermans: ‘Een woonkern moet ook aan alle bouwbesluiten voldoen, dus bouwrijp maken met alle kosten van dien, maar voor de gemeente valt er iets meer te verkopen. Heel de infrastructuur moet veranderen, wegen, riolering. Moeten 17.500 mensen 20 miljoen opbrengen voor de vier- of vijfhonderd mensen, die willens en wetens een vakantiewoning kochten?’ Smits: ‘Het is ook een politiek spelletje: er zijn 300 stemmen te halen, en in het buitengebied maar zeven, bij wijze van… Bovendien zou toestaan ook nog eens belemmerend werken voor de bouwmogelijkheden in buurdorp Haghorst. Wat wij zeggen is misschien niet leuk, maar wel eerlijk.’ Timmermans:

Het beladen onderwerp ‘Landbouwontwikkelingsgebieden’ kan natuurlijk niet onbesproken blijven. Van Vechel kan met moeite zijn wrevel over de gang van zaken afgelopen jaar verbergen. ‘Wij zijn niet in gesprek gegaan met de mensen van Stichting Langereijt. Wij zijn daar nog steeds toe bereid, maar niet voordat ze bepaalde beweringen terugtrekken. Zij haalden een artikel uit NRC aan, waarin wordt gesteld dat er kinderen zijn gestorven door LOG’s. Dit is later door RIVM en het Ministerie van Volksgezondheid weerlegd. Maar de link werd wel gelegd in een brief die huis-aan-huis werd verspreid.’ Timmermans: ‘Ze wilden zich niet distantiëren van de beweringen in NRC. Toen hebben wij gezegd: dan gaan we hierover niet in discussie met jullie.’ Deenen: ‘Wij willen het algemeen belang dienen. We werden laatst ook door Rietrae van D66 weggezet als ‘boerenpartij’. Ik wil mijn afkomst als agrariër niet verloochen, maar wij willen staan voor alle burgers en alle ondernemers en dus ook voor de boeren.’ Kees Timmermans besluit: ‘Wij staan vierkant voor Oirschot. Maar we willen ook geen valse verwachtingen wekken.’ Het is die nuchterheid die De Gewone Man typeert. Timmermans lacht: ‘Voetjes aan de grond, is het devies.’


2010-03-04

Hierbij willen wij alle kiezers die op de Gewone man gestemd hebben hartelijk bedanken! Helaas hebben wij 1 zetel in moeten leveren t.o.v 4 jaar geleden.
Toch gaan wij er volledig voor de komende 4 jaar, en zullen onze trouwe kiezers niet teleurstellen.


2010-03-07

Handhaven van illegale bewoning Stille Wille tot 1 oktober uitgesteld
maandag 08 maart 2010

OIRSCHOT - Parkeigenaar Jan de Jong van Stille Wille en burgemeester Ruud Severijns van Oirschot zijn het eens over de aanpak van de illegale bewoning op het recreatiepark. In een intentieovereenkomst is vastgelegd dat de gemeente tot 1 oktober dit jaar in elk geval niemand dwingt om te vertrekken van Stille Wille.


Voor die datum moet wel het onderzoek zijn afgerond naar de zogenoemde dubbelbestemming. Dat betekent dat de combinatie van recreatiepark en permanente bewoning wordt toegestaan in het nieuwe bestemmingsplan voor het landgoed.

Eigenaar De Jong laat desgevraagd weten 'heel blij' te zijn met deze stap. "Het is voor het eerst dat gemeente, bewoners, andere overheden en ikzelf met elkaar naar een oplossing zoeken."2010-03-08

Oirschot wil deel subsidie Spoordonk veilig stellen
maandag 08 maart 2010

OIRSCHOT - Nog in juni moet de gemeenteraad in Oirschot beslissen over een aangepast voorstel voor de multifunctionele accomodatie (mfa) voor Spoordonk. Het college van B en W wil vier ton aan subsidiegeld veilig stellen.

Omdat de raad vorige maand geen geld beschikbaar wilde stellen voor de mfa, kan de gemeente geen aanspraak maken op subsidiegeld van in totaal een miljoen euro.

De politieke fracties vinden het wel allemaal belangrijk dat het gemeenschapshuis, de school en de gymzaal worden aangepakt. Dus wil het college nu subsidiegeld aanvragen voor de voorbereiding van het nieuwe nog te maken plan voor de mfa. Daarmee wordt, zo schrijven burgemeester en wethouders, vier ton subsidie veilig gesteld waarvan twee ton bedoeld is voor de mfa en twee ton voor andere voorzieningen in Spoordonk.

In juni moet er dan wel een aangepast voorstel liggen voor de realisatie van die voorzieningen voor Spoordonk. De raad moet geld toezeggen om met de voorbereidingen te starten om uiteindelijk tot een uitgewerkt plan te komen.


2010-03-09

OOSTELBEERS - Woningbouwplan Haagakkers 2 in Oostelbeers staat in de startblokken.

Als projectontwikkelaar 70 tot 90 procent van de huizen heeft verkocht, dan wordt een begin gemaakt met de bouw.

De eerste fase van het plan ligt direct aan de Langereijt. Dit deel bestaat uit 4 rijtjes van 4 woningen die worden uitgegeven door het Woningbedrijf Oirschot (WBO). Dit moet onder de sociale woningbouw worden geschaard en de woningen komen als koop of huur op de markt. Daarover moet het WBO nog een beslissing nemen.

Het andere deel van Haagakkers wordt een mix van vrijstaand geschakelde woningen, twee-onder-een-kap en vrije kavels. De bouwvergunning voor de eerste fase is verleend.


2010-03-10

CDA wil verder met VVD, De Gewone Man en D66 in Oirschot

woensdag 10 maart 2010

OIRSCHOT - Het CDA wil met de VVD, De Gewone Man en D66 een nieuwe coalitie vormen in Oirschot. PvdA en Dorpsvisie vallen buiten de boot omdat ze beiden fors hebben verloren bij de verkiezingen, maar ook omdat het CDA had gevraagd om een andere wethouderskandidaat aan te dragen in plaats van Ted van de Loo. Dorpsvisie wilde daar niet aan. Dat het CDA Van de Loo niet acceptabel vindt als wethouder, wil informateur Piet Machielsen niet gezegd hebben.

Zijn partij sluit niemand bij voorbaat uit, zo geeft hij met klem aan. " Wij gaan voor vernieuwing, voor een frisse wind voor de Oirschotse politiek. Daar horen nieuwe gezichten bij. Als Dorpsvisie aangeeft dat ze geen alternatieve kandidaat hebben, dan is dat hun verantwoordelijkheid."

bron: ed.nl/kempen

2010-03-11

‘CDA speelt het spelletje niet fair’

donderdag 11 maart 2010

OIRSCHOT - “Meer dan zeventien honderd mensen hebben op Dorpsvisie gestemd. Dus ook op wethouderskandidaat Ted van de Loo. Het zou toch kiezersbedrog zijn om hem nu aan de kant te zetten?”

Piet van Overbeek, voorzitter van de Oirschotse partij Dorpsvisie, is zwaar teleurgesteld in het CDA. Hij begrijpt niet waarom als eis wordt gesteld dat de tweede partij van de gemeenteraad, Dorpsvisie dus, ineens een andere wethouder moet leveren om mee te mogen regeren.

“Onze leden hebben vorig jaar unaniem het vertrouwen uitgesproken in Van de Loo. Ik heb daarna nooit van het CDA gehoord dat hij niet acceptabel is. Nu moeten we 1 dag van tevoren ineens met iemand anders komen. Dit spelletje wordt niet fair gespeeld”, zegt Van Overbeek.

Wat er nu precies achter zit, daar komt Dorpsvisie maar niet achter. Het is persoonlijk, zo schat Van Overbeek in. Terwijl al vanaf de zomer pogingen zijn ondernomen om schoon schip te maken. “We hadden het idee dat het goed zat. Nu zijn de verhoudingen weer voor jaren verziekt.”

bron: ed.nl/kempen


2010-03-10,1

Onderzoek naar veiligheid doorgaande weg Beerzen

woensdag 10 maart 2010

MIDDELBEERS - Er komt nog dit jaar een onderzoek naar de verkeersveiligheid op de provinciale weg N395, zo stelt de provincie Brabant.

De weg die van Oirschot via Middelbeers naar Hilvarenbeek loopt wordt tijdens opstoppingen op de A58 door veel automobilisten als sluiproute gebruikt.

In het verleden zijn er al meerdere maatregelen genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Zo werden er flitskasten geplaatst en werden bomen langs de weg gekapt. Ondanks dit alles gebeuren er op de weg door de dorpskernen van Oostelbeers en Middelbeers relatief veel ongelukken vooral omdat er te hard gereden wordt.

bron: ed.nl/kempen

2010-03-15

Oprichter Rietrae stapt uit D66 Oirschot
maandag 15 maart 2010

OIRSCHOT - Jaap Rietrae, de oprichter van D66 in Oirschot, stapt uit onvrede uit zijn eigen partij. Dat heeft fractievoorzitter Piet van Esch bevestigd.

Rietrae heeft zijn collega's laten weten dat hij het niet eens is met de coalitieonderhandelingen. D66 heeft in de campagne verklaard tegen de landbouw ontwikkelingsgebieden (log's) te zijn. De partij wil wel verder in een coalitie met het CDA en De Gewone Man terwijl die laatstgenoemde partijen voorstander zijn van de log's. Voor Rietrae is dat onverteerbaar, zo heeft hij Van Esch meegedeeld.

"Ik heb tegen Jaap (Rietrae, red.) gezegd dat we geen consessies doen aan ons partijprogramma. We houden onze rug recht en we hebben het CDA laten weten dat we nooit instemmen met de log's. Als dat een probleem is, dan horen we het wel. En misschien haken we zelf nog wel af. Maar op dat punt zijn we nu nog niet" , verklaart Van Esch desgevraagd.

Rietrae zelf was tot nu toe nog niet bereikbaar voor commentaar.

bron: ed.nl/kempen

2010-03-22

Coalitie Oirschot stevig in de steigers

maandag 22 maart 2010

OIRSCHOT - Het CDA, de VVD, De Gewone Man en D66 in Oirschot hebben een eerste coalitie-akkoord rond. Dit principe-akkoord wordt deze week nog bekeken door burgemeester Ruud Severijns en het ambtelijk apparaat van Oirschot.

Verder mogen alle ledenvergaderingen van de politieke partijen over het document oordelen.

In het akkoord zijn alle punten verwoord waar de nieuwe coalitie werk van wil maken. Van de enige twee partijen die niet meedoen aan de coalitie, de PvdA en Dorpsvisie, zijn ook programmapunten meegenomen. Informateur Piet Machielsen (CDA) wil hiermee een zo breed mogelijk draagvlak creëeren voor de komende bestuursperiode.

Naar verwachting wordt een definitief akkoord maandag 29 maart gepresenteerd. Dan zijn waarschijnlijk ook de namen van de wethouders bekend die de komende vier jaar de gemeente gaan besturen.

bron: ed.nl/kempen

2010-03-29

Wethouder Jan Verhoeven

waarom is De Gewone Man tot deze keuze gekomen?

Toen duidelijk werd dat onze partij deel zou gaan nemen aan gesprekken die zou moeten leiden tot coalitievorming, werd ook duidelijk dat er voor een kandidaat wethouder de lat hoog werd gelegd, nl., bewezen bestuurlijke ervaring, korte lijnen naar diversen overheidsinstanties vooral provinciaals, liefst niet iemand uit de oude bestuurscultuur, en vooral iemand die professioneel om kan gaan met de presentatie van zijn functie, voorwaar een doelstelling!!
binnen De Gewone Man hebben wij verschillende mensen die aan deze criteria voldoen, om verschillende redenen haakte iedere kandidaat af, dus moest er er een externe geschikte kandidaat gezocht worden, die bij de gewone man paste, achter ons programma stond en die aan de gestelde voorwaarden voldeed.
Met Jan Verhoeven hebben wij een wethouder die aan alle gestelde voorwaarden ruimschoots voldoet.

20 jaar gemeenteraadslid en fractie voorzitter in Bergeijk (1982-2002)
4 jaar wethouder in Bergeijk (2002-2006)
Portefeuilles Ruimtelijke Ontwikkeling,Milieu,Bouw en Woningtoezicht,Handhaving,Gemeentelijke eigendommen en Reconstructie.
2 jaar wethouder in Valkenswaard (2008-heden)
Portefeuilles, Ruimtelijke ontwikkeling, verkeer en gemeentelijke eigendommen.
11 jaar lid van de provinciale staten (1999-heden)
6 jaar lid van de commissie ruimte en milieu (2004-heden) tevens woordvoerder voor de VVD fractie in de provinciale staten.
Voorzitter Liberaal Ondernemers Platform Nederland


klik hier en bekijk de foto van Jan Verhoeven

2010-03-30

Oirschot krijgt vier wethouders

dinsdag 30 maart 2010 OIRSCHOT -

Oirschot krijgt de komende vier jaar vier wethouders. Behalve Piet Machielsen (CDA) en Willy Evers (VVD) treden JanCees van Beers namens D66 en Jan Verhoeven voor De Gewone Man aan.


Maandagavond tekenden de fractievoorzitters van de vier partijen het coalitie-akkoord Oirschot in Balans.

De titel van het akkoord staat voor balans tussen de grote bezuinigingen die Oirschot te wachten staat en de vitaliteit van de gemeenschap. Die twee zaken willen de vier coalitiegenoten met elkaar in balans brengen en houden, zo lichtte formateur Machielsen gisteren tijdens een presentatie toe.

Daarvoor worden de wethoudersposten uitgebreid met 0,2 fte in vergelijking met de vorige bestuursperiode. In tijden van bezuinigingen lijkt dat op het eerste gezicht een vreemde stap vanwege de kosten, maar volgens de coalitiepartners is het een noodzakelijke.

"We willen investeren in kwaliteit en daar moet een team achter staan dat daar vorm aangeeft. We willen veel praten met de gemeenschap. We willen met burgers werken aan het belang van Oirschot."2010-04-01

Ted van de Loo wordt wethouder in Boekel

donderdag 01 april 2010

BOEKEL - Ted van de Loo (52) uit Oirschot wordt namens de DOP wethouder in Boekel. Van de Loo gaat samen met Henri Willems (GBV) het nieuwe college van B. en W. vormen.

Hij en derde coalitiegenoot Boekels Welzijn - dat geen wethouder wilde leveren - hebben hun goedkeuring gegeven aan de kandidaat die DOP donderdag na lang zoeken presenteerde.


'Wethouder Oirschot zwart gemaakt'

donderdag 01 april 2010

OIRSCHOT - In de Oirschotse politiek is beroering ontstaan over een vermeende lastercampagne van onder meer de gewezen wethouder Ted van de Loo (Dorpsvisie) tegen zijn opvolger Piet Machielsen (CDA). Van de Loo zelf verwerpt de beschuldigingen met klem.

Hij betitelt Machielsen wel als een 'rare boef'. "Er zijn dingen gebeurd die niet kloppen", blijft hij op de vlakte.

Binnen de politiek leeft breed het gevoel dat Dorpsvisie Machielsen zwart wil maken. Van de Loo stuurde bijvoorbeeld een sms-je met details uit het privéleven van Machielsen - die van het internet zijn gehaald - aan een verslaggever van deze krant.

Een ander Dorpsvisielid benaderde weer iemand uit de Oirschotse politiek met informatie over de echtscheiding van Machielsen. Weer iemand anders heeft raadslid Jan van Tulden uit Cranendonck gebeld voor een 'karakterschets'. Machielsen is momenteel nog gemeentesecretaris van de gemeente Cranendonck.


2010-04-12

Oppositie Boekel ongelukkig met keus Ted van de Loo
maandag 12 april 2010

BOEKEL - Het CDA en de VVD, de nieuwe oppositiepartijen in Boekel, zijn niet blij met de keus van de partij DOP om Ted van de Loo uit Oirschot voor te dragen als hun nieuwe wethouder. De partijen zijn 'ongelukkig' en 'teleurgesteld' over de keus voor iemand van buiten Boekel.

De VVD zal tijdens de installatie door de raad op donderdag 15 april haar steun dan ook onthouden, het CDA beraadt zich nog.

De beoogde DOP-kandidaat heeft afgelopen week in de Oirschotse gemeenteraad publiekelijk zijn excuses gemaakt voor het sms'je dat hij naar de krant stuurde om de nieuwe CDA-wethouder aldaar in diskrediet te brengen. Voor de VVD in Boekel is dat excuus niet genoeg.

"Laster en leugen geeft aanleiding voor het nemen van je verantwoordelijkheid en het uittreden uit de politiek", schrijft W. Manders van de VVD in een open brief aan alle raadsfracties.

bron: ed.nl/kempen

2010-11-11

Kwart miljoen voor platteland Oirschot


OIRSCHOT - Gedeputeerde Ruud van Heugten liet woensdagavaond in Uitspanning De Bollen in Oirschot lang op zich wachten vanwege de files, maar de genodigden hadden dat er graag voor over. Want hij tekende met wethouder Piet Machielsen een pilot-contract op het gebied van plattelandsvernieuwing en -ontwikkeling, waarvoor de provincie 250.000 euro subsidie beschikbaar stelt.


Provincie en gemeente gaan zich inspannen om zo veel mogelijk projecten uit het ambitieuze Oirschotse meerjarenprogramma plattelandsvernieuwing 2011-2014 te realiseren.

Sanering van intensieve veehouderij en realisering van toeristische poorten zijn enkele van die punten. Omdat de provincie daar ook belang bij heeft, kan Oirschot dus een kwart miljoen euro tegemoet zien.

Daarnaast staan er tal van kleinere projecten op stapel op het gebied van natuur, landbouw, water, leefbaarheid, infrastructuur, toerisme, recreatie, landschap en cultuurhistorie. Oirschot gaat die de komende jaren met diverse maatschappelijke organisaties en particulieren uitwerken om te komen tot een mooi, vitaal platteland voor inwoners en recreanten.

bron: ed.nl/kempen


2010-11-15

Ter informatie

Op 19 maart heeft de Provincie nieuwe spelregels opgesteld voor nieuwvestiging en uitbreiding van agrarische bedrijven. Kort gezegd komt het hier op neer:
Met onmiddellijke ingang geldt het volgende:

--Nergens geen nieuwvestiging meer van agrarische bedrijven.
--Bedrijven in verwevinggebied nog maximaal 1.5 hectare groot bouwblok inclusief groen.
--Bedrijven in extensivering geen enkele uitbreiding meer
--Bedrijven in Landbouwontwikkelingsgebied kunnen onder voorwaarden nog uitbreiden naar
2.5 hectaren.
-- Maximaal 1 bouwlaag.

Omdat de spelregels van de een op de andere dag 180 graden gedraaid zijn is er een overgangsregeling getroffen zodat lopende zaken niet in de knel komen.
--Bedrijven die voor 20 maart 2010 al bezig waren met de verplaatsing van hun bedrijf en hiervoor al concrete verplichtingen zijn aangegaan kunnen onder strenge criteria nog vergunning krijgen voor nieuwvestiging. Over heel Brabant genomen gaat het dan over plusminus 20 bedrijven, waarvan 1 bedrijf in Oirschot.

--Bedrijven in Extensiveringsgebied die hun bouwblok nog niet helemaal benut hebben konden tot 1 oktober 2010 nog eenmalig een bouwvergunning aanvragen. Vergroten van bouwblok is niet toegestaan.

--Bedrijven in verwevinggebieden die al verplichtingen zijn aangegaan voor uitbreiding van hun bouwblok groter dan 1.5 hectare Hierbij kun je denken aan het starten van een MER procedure, het aanvragen van benodigde bouw- en milieuvergunningen enz. Door de nieuwe regels van 20 maart 2010 mogen deze bedrijven niet uitbreiden.

De provincie heeft nu aan de gemeenten in Brabant gevraagd om te inventariseren over hoeveel bedrijven in deze laatste categorie het gaat. De provinciale politiek kan dan een afweging maken of deze bedrijven schadeloos gesteld worden of dat ze hun plannen van de provincie als nog mogen afronden. Over heel Brabant gaat het dan om plusminus 90 bedrijven, waarvan 10 bedrijven in de gemeente Oirschot.

Wat hierbij uiteindelijk besloten wordt is op dit moment nog niet duidelijk.
Bovendien geldt voor alle bedrijven die binnen de provinciale regels uit willen breiden dat het uiteindelijk de gemeenteraad van Oirschot is die bepaald of deze uitbreiding door mag gaan of niet.

De Gewone Man heeft altijd gepleit dat in Oirschot geen bouwblok uitbreidingen voor intensieve veehouderij bedrijven plaats mogen vinden totdat de resultaten van het gezondheidsonderzoek bekend zijn.

Hier zullen wij strikt aan vasthouden.

Verder vindt de Gewone Man dat voor een agrarisch bedrijf in Oirschot een maximum maat moet gelden van maximaal 750 zeugen gesloten. Hierover is zelfs ook al een raadsbesluit genomen waarin dit is vastgelegd.

Ook vinden wij dat agrarische bedrijven, opgelegd via voorschriften in de milieuvergunning, er voor moeten zorgen dat er zo weinig mogelijk overlast is voor de leefomgeving.

Agrarische bedrijven moeten zorgen voor een goede landschappelijke inpassing. Daarbij hoort ook de juiste beplanting. Een erfbeplantingsingel vermindert het geluid en fijnstof aanzienlijk. Dit is al wetenschappelijk aangetoond.

Op basis van deze criteria zullen wij eventuele aanvragen voor bedrijfsuitbreidingen beoordelen.


Namens de Gewone Man

Peter Deenen.


2010-11-16

Maximale toekenning subsidie voor idops Spoordonk en Oostelbeers

De integrale dorpsontwikkelingsplannen, de zogenoemde idops, in Oostelbeers en Spoordonk krijgen respectievelijk 350.000 en 450.000 euro van de provincie.

Dat geld had de gemeente ook gevraagd. Op korte termijn wordt bekeken waar dat bedrag aan wordt besteed.

De idops zijn in samenspraak met de gemeenschappen in de twee Oirschotse kernen gemaakt en liggen al een tijdje klaar. In Oostelbeers gaat het onder meer om het opknappen van het kerkplein en het verbeteren van de veiligheid bij de basisschool. In Spoordonk staat een multifunctionele accommodatie op het verlanglijstje

bron: ed.nl/kempen

2010-12-01

Publicatie Weekjournaal 1 December

Rubriek: Brieven uit de politiek

Onze gemeente: een sociale samenleving!

De gemeenschap van de Beerzen, Spoordonk en Oirschot kennen we allemaal als een sociale gemeenschap die zich laat kenmerken door een bloeiend verenigingsleven en een sterke sociale samenhang. Hierdoor is er een fijne leefomgeving en leefklimaat.

Aan de Heiakker en Leeuwenakker dreigen scheuren in deze sociale samenhang te ontstaan.
Dit moet voorkomen worden omdat dit de leefbaarheid niet ten goede komt.
Een van de redenen zijn de uitbreidingsplannen van een aantal agrarische bedrijven maar ook de berichtgeving daar omheen. We zien nu een situatie ontstaan waarbij buren niet meer met de schouders aaneen staan maar tegenover elkaar geplaatst worden.
De Gewone Man vindt sociale samenhang en leefbaarheid heel belangrijk. Wij zijn dan ook van mening dat de gemeente hier het voortouw in moet nemen door met alle bewoners in het gebied in gesprek te gaan. De oplossing is om samen aan tafel te gaan zodat we ook samen aan een oplossing kunnen werken.
Verder vinden wij dat er geen besluit over de uitbreiding van agrarische bedrijven genomen mag worden voordat de resultaten van het gezondheidsonderzoek bekend zijn. Dit wordt verwacht in de eerste maanden van 2011. Uiteindelijk hebben alle politieke partijen hier hun belofte over gedaan voorafgaand aan de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen.

Bestuur en fractie
De Gewone Man


2010-11-24

Toekomstvisie. Doel – Proces – Middelen.

Momenteel wordt in Oirschot hard gewerkt aan de toekomstvisie. Een doel waar ook De Gewone Man achter staat. Voortdurend moeten beslissingen genomen worden die van invloed zijn op de toekomst. Een goede toekomstvisie maken is een kwestie van visie en keuzes durven maken. Wat zijn onze sterke en zwakke punten en waar liggen kansen voor onze gemeente en welke richting moeten we op. Bij het opstellen van de IDOPS is al veel over de toekomst nagedacht en op papier gezet, door gewone mensen die goed geworteld zijn in onze omgeving. We hoeven dus niet alles opnieuw te doen. We moeten ook oog hebben voor de centen die nodig zijn voor het opstellen van een toekomst visie. Zeker in deze tijd waarin we pijnlijke keuzes moeten maken omdat de inkomsten van de gemeente sterk terug lopen.

Maar helaas, er worden dure externe bureaus ingehuurd om het hele proces rondom de toekomstvisie op te tuigen. Als vergaderlocaties is goed kort bij de mensen gezocht Verder zijn wij van mening dat een beetje procesbegeleiding toch ook tot de capaciteiten van onze wethouders en ambtenaren gerekend mag worden.

De Gewone Man heeft in ieder geval een visie dat in de toekomst zuinig en efficiënt met de centjes en tijd van de burgers van Oirschot wordt omgegaan, we hopen dat dit artikel daartoe zal bijdragen.

Namens De Gewone Man

P Deenen
artikel weekjournaal week 47


2011-01-03

Terugkijken maar vooral vooruitzien

De Gewone Man wenst alle inwoners van de gemeente Oirschot een voorspoedig maar vooral een gelukkig Nieuwjaar. Hopelijk worden al uw wensen en verwachtingen ingevuld in 2011. Maar als we op de drempel van 2012 staan zullen er meer teleurstellingen zijn dan verwezenlijkte idealen , deze stelling gaat op voor onze inwoners maar zeker ook voor de politieke arena.
Het afgelopen jaar was voor De Gewone Man een turbulent jaar, een verkiezingsnederlaag die mede te wijten was aan bewegingen in onze maatschappij die wij ook niet in de hand hadden. Maar al met al was de degelijkheid en betrouwbaarheid van De Gewone Man reden genoegom onze partij uit te nodigen voor de coalitie besprekingen. Voor ons geldt een man een man een woord een woord.
Maar De Gewone Man had dan ook sterke ijzers in het vuur, een gepakt en gemazzeld wethouder die door zijn ervaring en netwerk bij zowel de provincie als de rijksoverheid voor de gemeente Oirschot zeer zeker van groot belang kan zijn, en men er zijn voordeel mee kan behalen, wat ondertussen ook al meerdere malen bewezen is.
Vooruitkijkend zijn er nog veel obstakels die overwonnen moeten worden ,het is zo belangrijk luister naar de een, maar zeker zo belangrijk is luister ook naar de ander, anders gaan de hakken in het zand en verharden de standpunten en ontstaat er een onwerkbare situatie vol onbegrip en wantrouwen wederzijds.
Heeft u ons iets te vertellen laat het ons weten
De Gewone Man staat er open voor. Nogmaals een gelukkig en voorspoedig 2011

De Gewone Man
namens deze Peter Deenen fractie voorzitter


2011-04-18

MIDDELBEERS - Jasper van Vechel van De Gewone Man (DGM) stapt per direct op als gemeenteraadslid van Oirschot.

Hij verhuurde zijn leegstaande huis aan seizoensarbeiders terwijl dat in strijd was met het bestemmingsplan. Tijdens een controle deze week bleek het ook nog eens om illegale vreemdelingen te gaan. Van Vechel zegt zich niet bewust te zijn geweest van beide overtredingen. "Maar ik wil mijn geloofwaardigheid als raadslid niet op het spel zetten."

In zijn ontslagbrief aan burgemeester Ruud Severijns windt Van Vechel er geen doekjes om. "Ik verhuurde dat leegstaande huis al een paar jaar aan seizoensarbeiders.

bron: ed.nl/kempen

2011-05-01

Dinsdag 26 april Kees Timmermans is als nieuw raadslid voor de gemeente Oirschot beëdigd. Hiermee komt onze fractie weer op volle sterkte. Wij wensen Kees veel succes in zijn nieuwe functie binnen onze partij!

2011-05-06

Nieuw raadslid van De Gewone Man
Op dinsdag 27 April ben ik voor De Gewone Man als nieuw raadslid geïnstalleerd in de gemeenteraad van Oirschot. Uiteraard is het goed om mezelf even voor te stellen aan de inwoners van onze gemeente.
Ik ben geboren en getogen in Middelbeers, 52 jaar oud, getrouwd en 4 opgroeiende kinderen. Na de lagere school heb ik het Atheneum gevolgd op het Odulphus lyceum in Tilburg (ben dus een echte Odulphiaan) en vervolgens in de avonduren allerlei studies gevolgd op financieel en bedrijfskundig gebied. Vanaf mijn 18e heb ik gedurende 25 jaar gewerkt bij een aantal grote internationale bedrijven (o.a. Philips, British Steel) in diverse functies op het gebied van Financiën, Logistiek, Automatisering en Personeelszaken. Sinds 2003 ben ik actief als zelfstandig ondernemer (Financieel Interim Management & Organisatie Advies).
Ik ben altijd betrokken geweest in De Beerzen bij allerlei verenigingen (en nog steeds) zowel als lid, bestuurslid of adviseur. Dit betreft o.a. K.P.J. De Beerzen, EHBO, Oudervereniging St. Willibrordusschool, Gilde St. Joris, buurtvereniging, Harmonie De vriendschap, Tennisvereniging Fidote, Stichting Promotie Volleybal – ODI en Peuterspeelzaal De Beerse Peuterkes. Altijd heb ik dit werk met groot plezier gedaan omdat ik van mening ben dat je hierdoor zowel iets terug kunt doen aan de gemeenschap, als ook erg veel energie uit kunt halen voor jezelf.
Sinds januari 2006 ben ik actief betrokken in het politieke werk van onze partij De Gewone Man als bestuurslid maar ook als burgerraadslid (2006-2010). Gegeven mijn actieve verleden in het arbeids- en verenigingsleven zal het niemand verbazen dat mijn interesses in de politiek uitgaan naar o.a. de sector Zorg en Welzijn als ook de financiële huishouding van onze gemeente.
Ik ga uiteraard mijn uiterste best doen voor onze inwoners en hoop dan ook dat ik in goed contact blijf met de inwoners van deze mooie gemeente.


2011-06-19

Bijna vakantie maar eerst nog even ....

We hebben de laatste paar weken wederom een paar moeilijke dossiers voor onze kiezen gekregen.
Als eerste heeft de gemeenteraad een beslissing genomen mbt De Stille Wille. Alle partijen in dit dossier zijn unaniem van mening dat er iets gedaan moet worden aan de situatie op De Stille Wille. Hier gelden nu nog 4 verschillende bestemmingsplannen, er wordt vergund, gedoogd en gehandhaafd door elkaar heen en dit is geen situatie die voort kan duren. De Gewone Man heeft al in 2006 deze zaak aangekaart in de raad dat er in elk geval een oplossing moet komen. Er zijn nu duidelijke kaders gesteld en het college is nu aan zet om samen met de provincie de zaak uit te werken tot een dubbelbestemmming (wonen en recreatie naast elkaar toegestaan). Wij als De Gewone Man hebben duidelijk aangegeven dat wij kritisch het proces zullen volgen omdat wij niet bereid zijn om de kaders bij te stellen. Voor ons moet er een keiharde garantie zijn dat deze dubbelbestemming geen enkele consequentie mag hebben op o.a. het aantal te bouwen woningen in onze gemeente voor die mensen die al zo lang op de wachtlijst staan.
Het tweede dossier waar we mee verrast werden afgelopen week is mbt Bs. De Korenbloem; hier worden we geconfronteerd met een verliespost van 1,1 miljoen Euro. Het is niet zo dat de totale kosten nu hoger zijn, wel dat we dit bedrag niet over 40 jaar mogen afschrijven maar nu in een keer volgens de wettelijke regels moeten afboeken. We zijn wel van mening dat de gemeente de discussie met De Korenbloem moet aangaan mbt de forse verschillen tav leerlingen prognoses. We kunnen nu niet gaan bouwen voor leegstand (60 leerlingen minder = 3 lokalen) terwijl we overal moeten bezuinigen. We kunnen het ons niet meer veroorloven meer te doen dan wat echt moet.
We houden U op de hoogte.

Kees Timmermans, raadslid De Gewone Man


2012-01-03

'Groeiende interesse bedrijven voor Westfields'

dinsdag 03 januari 2012

Westfields.
Oirschot - Vanuit het bedrijfsleven groeit de belangstelling voor een kavel op bedrijventerrein Westfields in Oirschot.

Dat zegt projectmanager van het bedrijvenpark Caroline Smets. "We merken dat vanaf december de belangstelling aantrekt. Op dit moment zijn we met vijf bedrijven in gesprek. Zij worden eventueel concreet", zegt Smets. Namen van de geïnteresseerden kan Smets nog niet noemen, in verband met de lopende onderhandelingen.

Op het bedrijventerrein, gelegen tussen de Eindhovensedijk, nabij de A2 en A58, is nu nog alleen het Sonse bedrijf Holland Banden gevestigd.

Als extra kwaliteitstoevoeging voor het bedrijvenpark kijkt het projectmanagement nu naar de mogelijkheden voor de aanleg van een glasvezelnetwerk. Smets: "Vanuit bedrijven is er duidelijk vraag naar zo'n netwerk."

Een glasvezelnetwerk zorgt voor supersnel internet en geeft daarnaast mogelijkheden voor camerabeveiliging en centralisatie van ICT-voorzieningen.
© Eindhovens Dagblad 2012, op dit artikel rust copyright.

2012-01-02

Ambitie goedkope huizen niet gehaald

maandag 02 januari 2012

EINDHOVEN - Het is de regio niet gelukt om de ambitie over het aantal goedkope koopwoningen waar te maken. Het was de bedoeling om de afgelopen 3 jaar in heel Brabant 10.000 huizen à maximaal 186.000 euro v.o.n. te bouwen. Gerealiseerd of in aanbouw zijn er 6 - à 7000.Desondanks is de provincie niet ontevreden, aldus een woordvoerder maandag. "Dat is zeker gezien de crisis een goed resultaat."

Voor Zuidoost-Brabant was het doel ruim 3500 woningen. De teller is blijven steken op 2300.

In Best, Cranendonck, Bergeijk en Son en Breugel zijn helemaal geen goedkope woningen gebouwd. Andere gemeenten haalden hun doelstelling wel (ruim).

De zogenoemde Stimuleringsregeling Goedkope Koopwoningen, die 3 jaar geleden door de provincie in het leven werd geroepen, liep op 31 december af.
© Eindhovens Dagblad 2012, op dit artikel rust copyright.

2012-01-31

Klik hier voor de laatste nieuws items van de gemeente Oirschot

2012-02-10


Woningbouw perspectief?
Afgelopen week heeft De Gewone Man vragen gesteld aan het college t.a.v. de woningbouw in Oostelbeers. Vele jaren werd er niet of nauwelijks gebouwd in deze kern maar gelukkig werden er afeglopen jaar dan eindelijk 16 woningen gerealiseerd. Door de economische omstandigheden zijn er slechts 6 van verkocht. De doelgroep (jongeren) is niet in staat om de financiering rond te krijgen voor deze huizen. Gelukkig heeft het college aangegeven in antwoord op onze vragen om zowel de prijs enigzins aan te passen maar ook naar alternatieven te kijken zoals erfpacht constructies. Hierdoor worden huizen wel betaalbaar voor de starters.
Ook hebben we een initiatief voorstel ingediend om de extra woningen, welke we mogen bouwen vanuit de provincie de komende jaren, speciaal te bestemmen voor de doelgroep jongeren/starters. Dit willen we bereiken door deze extra woningen te bestemmen via zelfbouw en collectief bouwen (CPO). Hierdoor kan door zelfwerkzaamheid een aanzienlijke besparing worden gerealisseerd voor de nieuwe eigenaren. Juist door het inzetten van dit soort instrumenten wordt een woning lager in de kostprijs en woningbouw gestimuleerd met alle daarop volgende economische voordelen voor de directe omgeving.
Helaas wilden de andere partijen dit voorstel niet eens bespreken. CDA vond het wel prima maar wilden dit doorschuiven naar de toekomst, Dorpsvisie had geen tijd om het 2 pagina’s lange voorstel te lezen en wilden daarom dit niet bespreken. Ondanks dat we wel de toezegging van het college hebben gekregen dat zij hier naar zullen kijken, denken wij dat dit een gemiste kans is! We mogen geen tijd weggooien om te bouwen voor starters in al onze kernen! Wij als De Gewone Man zijn voorstander om actie te nemen wanneer de mogelijkheden daar zijn en willen daden niet uitstellen naar de toekomst! Wij horen graag van U.
Kees Timmermans (raadslid De Gewone Man)

2012-03-14

We zijn op de helft....

Het is al weer 2 jaar geleden dat we aan de vooravond stonden van de verkiezingen. Met nog twee jaar voor de boeg naar de volgende verkiezingen kijken we als gewone man terug op twee jaar coalitie met VVD,CDA, D66 en natuurlijk De Gewone Man. Het moge duidelijk zijn dat deze periode anders is dan voorafgaande jaren waarin bezuinigingen niet of nauwelijks aan de orde waren. Dit vraagt van alle coalitie genoten een creative denkwijze om politiek te bedrijven in Oirschot. Het is dan ook moeilijk om in tijde van bezuinigingen alles te realiseren wat we graag zouden willen. We kunnen als inwoners van de gemeente Oirschot blij zijn met een brede coalitie omdat daarmee zo veel mogelijk geluiden uit onze samenleving gehoord worden.

De Gewone Man heeft daar waar mogelijk datgene uitgedragen wat ze haar kiezers ook belooft heeft. We hebben een daadkrachtige wethouder geleverd die niet alleen in onze gemeente maar ook landelijk en provinciaal zijn sporen verdiend heeft. Dit zien wij als een meerwaarde voor de gemeente Oirschot. Zo heeft onze wethouder in meerdere gemeentes zijn rol gekend als wethouder en is daarmee in staat om zaken binnen een gemeente en gemeentehuis kritisch te bekijken.

De Gewone Man en onze wethouder zijn bereid om voor de inwoners van de gemeente Oirschot dan ook de tweede helft ons in te zetten om het beste voor de gemeente te realiseren!

Vriendelijke groet,

Jasper van Vechel

2012-04-20

Halverwege de rit.
 
Het is al weer twee jaar na de verkiezingen en als we de balans opmaken dan mogen we stellen dat de politiek in elk geval in Oirschot goed in balans is.
Alle partijen stellen zich constructief op  en er wordt op een correcte manier met elkaar om gegaan.
“De Gewone Man” maakt ook deze keer deel uit van de coalitie en heeft hierdoor een wethouder mogen leveren in de persoon van Jan Verhoeven.
Wij hebben 2 jaar gelden bewust gekozen voor een “wethouder van buiten” en we mogen  na twee jaar stellen dat we met Jan een goede keuze hebben gemaakt. Onze belangrijkste overweging was om juist iemand als wethouder te hebben die als neutrale bestuurder rationeel de zaken kan aanpakken. Daarnaast is onze wethouder een ervaren bestuurder met een groot netwerk in de provinciale politiek waar Oirschot dankbaar gebruik van kan maken wanneer nodig.
Hij heeft zich snel meester gemaakt van de problematiek in Oirschot en is zeer goed op de hoogte van alles wat er speelt. Zijn ervaring en kennis zorgen er tevens voor dat de voorstellen die hij in de raad brengt  kunnen rekenen op brede steun.
Zijn portefeuille bestaat o.a. uit: beheer openbare ruimte, milieu, vergunningverlening, inkoop en aanbesteding.
Wat heeft hij zoal tot stand gebracht?
Een kleine greep uit zijn activiteiten:
Er is een nieuwe geurverordening gekomen die verder gaat dan de landelijke wetgeving, waardoor de ondernemers geprikkeld worden om de beste technieken toe te passen. Dit werd unaniem in de raad aangenomen en Jan kreeg hiervoor een grote pluim van de raad.
Daarnaast wordt er eindelijk glasvezel aangelegd, er is tijdelijke huisvesting aanbesteed voor de Paulusschool en de Korenbloem waarop  een bezuiniging van Eur. 200.000,- is gerealiseerd, de plannen voor de aanleg van een fietspad langs de Beerseweg  zijn klaar, er zijn plannen voor een fietspad in Moorland, reconstructie van de Erica wordt aangepakt, kanaalzone tweede fase wordt afgerond, de inzameling van afvalstoffen is opnieuw aanbesteed wat een voordeel op gaat leveren voor de burgers .
Daarbij komt ook nog dat er Eur 3.2 miljoen aan subsidie is binnengehaald voor het nemen van diverse verkeersmaatregelen in onze gemeente.
Zoals je ziet is onze wethouder op vele terreinen actief en we zij ervan overtuigd dat hij er mede aan bijdraagt om Oirschot weer in balans te krijgen.
 
Namens “De Gewone Man”
 
Peter Deenen, fraktievoorzitter.

2012-06-17

Raadsleden ook actief op zaterdagen

Afgelopen zaterdag 9 Juni hebben een gedeelte van de raad (5 van de 6 fracties) tezamen met ambtenaren en wethouder Verhoeven gediscussieerd op het gebied van “Kwaliteit gestuurd Beheer”. Het ging hier vooral om het structurele beheer van onze wegen en groen voorzieningen.
Over de laatste jaren is hier helaas stelselmatig bezuinigd op deze beheerskosten waardoor onze gemeente een grote achterstand kent op het gebied van onderhoud en vervanging/vernieuwing. Onder leiding van wethouder Verhoeven is nu een project opgestart om te komen tot een structurele aanpak hiervan. Doelstelling is om zowel de achterstand in te lopen qua onderhoud als ook om deze voor de toekomst te voorkomen. Indien dit achterstallig onderhoud aan vooral wegen niet wordt ingelopen, zal dit leiden tot grote voortijdige investeringen om de infrastructuur voor onze wegen op een aanvaardbaar nivo te houden. Steeds vaker zien we nu al dat wegen, fiets-/wandelpaden op bepaalde plekken in slechte staat verkeren. Zeker geldt dit voor de wegen in het buitengebied waar de wegen vaak niet berekend zijn op het zware verkeer wat hier gebruik van maakt.
Ook de groenvoorzieningen zijn door de bezuinigingen aangetast; voor vervangingen van groenstructuren is nauwelijks of geen geld meer; op het onderhoud wordt ook al jaren gesnoeid om in deze termen te spreken.
Met de nieuwe aanpak die door de aanwezige fracties op hoofdlijnen werd ondersteund, kan een begin gemaakt worden om zowel in de kernen als het buitengebied efficiënt te gaan werken met een financiering vanuit een wegen-& groenfonds, waardoor activiteiten beter op elkaar afgestemd maar ook op het gewenste kwaliteitsniveau zijn te brengen. Dit betekent wel dat een inhaalslag gemaakt zal moeten worden om dit fonds gestalte te geven. In September/Oktober zullen deze beheersplannen in de raad besproken worden en uiteraard zullen dan hier ook de financiële middelen tegenover gezet moeten worden.

Kees Timmermans
Raadslid De Gewone Man
 

2012-10-13


Voorlopige uitslag verkiezingen in gemeente Oirschot


Op 12 september waren de verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer. In de gemeente Oirschot hebben 10.614 inwoners hun stem uitgebracht; een opkomstpercentage van 76,31%.
Hieronder ziet u de voorlopige uitslag van de stemmen in de gemeente Oirschot. In totaal waren er 10.572 geldige stemmen.


Partij
Aantal stemmen
Percentage
 
 
 
VVD 3348. 31,7%
PvdA1764. 16,7%
PVV.1045. 9,9%
CDA1500. 14,2%
SP 1537. 14,5%
D66 764. 7,2%
GrLi 124. 1,2%
Christenunie 32. 0,3%
SGP 4. 0,04%
Partij v.d. dieren 108. 1,0%
Piratenpartij 36. 0,3%
MenS 13. 0,1%
Nederland Lokaal 1. 0,009%
LP 2. 0,02%
DPK 2. 0,02%
50Plus 264. 2,5%
LibDem 2. 0,02%
Anti Europa Partij 0. 0%
SOPN 14. 0,1%
PvdT 12. 0,1%

Bron: www.oirschot.nl

 

2012-10-20

Brandweer Oirschot landskampioen 2012

Op zaterdag 29 September heeft onze Oirschotse brandweer de landskampioentitel behaalt in de hoogste klasse tijdens de ABWC wedstrijden in Geldrop-Mierlo. Voorwaar een prachtig resultaat. Dit was zelfs de dag nadat ze een grote brand moesten bestrijden in Oirschot bij bouwbedrijf Gebr Smits en Zonen waarbij gelukkig geenpersoonlijk letsel te betreuren viel.
Op vrijdag 19 Oktober is er dan ook door de gemeente Oirchot een receptie aangeboden aan deze kampioenen waarbij ook de fractie van De Gewone Man aanwezig was om hen te feliciteren.


2012-10-31

Raad Oirschot wil dat college financieel orde op zaken stelt


OIRSCHOT – Met PvdA en coalitiepartij D66 als tegenstemmers heeft de Oirschotse gemeenteraad dinsdagavond de begroting 2013 goedgekeurd.

DGM ,VVD en D66 poogden vergeefs de ozb-verhoging te beperken tot 3 procent in plaats van deze trendmatige verhoging en nog 2 procent extra. B en W moeten van de raad nog in november een plan maken voor het financieel rond maken van de begroting per 1 mei 2013. .


© Eindhovens Dagblad 2012, op dit artikel rust copyright.


2012-12-12

‘Huijgevoort’

De gemeenteraad heeft een beslissing genomen over het conflict ‘huijgevoort’ tussen burgers en varkenshouders in dit gebied. De Gewone Man heeft daarin tegen gestemd omdat er een veel goedkopere en voor alle acceptabelere oplossing voor handen was. De overheid heeft 2,8 miljoen beschikbaar gesteld- waarvan 1.4 miljoen van onze gemeente- om naar een oplossing te zoeken. Blijkbaar moest deze 2,8 miljoen perse besteed worden, om het conflict op te lossen aangezien andere alternatieven niet voldoende zijn besproken. Dit koste ca. 100 euro per inwoner van de gemeente Oirschot. Dit houdt in dat o.a opknappen van gemeenschapshuizen in Oostelbeers en Spoordonk en het realiseren van een evenemententerrein in De Beerzen op de langere baan geschoven worden. Dit is nog maar een greep uit de vele projecten die hiermee ook opgelost hadden kunnen worden waarvan een veel groter gedeelte van de Oirschotse bevolking had kunnen profiteren. Het aangepakte knelpunt op de ‘huijgevoort’ had veel goedkoper opgelost kunnen worden gezien de bewezen technieken. Biologisch luchtwassers die geur, stank , ammoniak en fijnstof uitstoot drastisch doen verlagen waardoor het leefklimaat voor de omwonende weer als prettig ervaren zal worden. Dit had met een gesloten portemonnee opgelost kunnen worden immers de kosten hiervoor zijn aanzienlijk lager en iedere agrariër wordt verplicht om maatregelen te nemen tegen de uitstoot van deze stoffen. Daarom schuilt er in deze oplossing een hoge mate van rechtsongelijkheid en het schept precedentwerking .Tevens is de bedoeling om op deze plek zes woningen te bouwen. Dit vinden wij onacceptabel omdat dat weer nieuwe problemen zal veroorzaken in de toekomst. De Gewone Man staat voor het algemeen belang- zeker in deze tijd van bezuinigingen waarmee u als inwoner iedere keer wordt geconfronteerd- en dat is deze oplossing absoluut niet!

Namens “De Gewone Man”

Peter Deenen, fraktievoorzitter.2013-01-14

Respect en samenwerking binnen de gemeenteraad leidt tot resultaat

De Oirschotse gemeenteraad is nu bijna drie jaar onderweg in de huidige samenstelling. Uw volksvertegenwoordigers zijn in deze termijn een goede weg ingeslagen. Zowel op bestuurlijk als politiek niveau is er veel verbeterd. Binnen het gemeentebestuur wordt met respect voor elkaar en elkaars standpunten omgegaan. Algemeen belang staat voorop en niet meer het gebakkelei tussen coalitie en oppositie.
Dit is ook essentieel gelet op de zware financieel-economische omstandigheden. Bij de start van deze raadsperiode zag de wereld er behoorlijk anders uit dan nu. Strategische keuzes zijn noodzakelijk door de grote bezuinigingen die door het Rijk worden opgelegd en de extra verantwoordelijkheden voor de gemeente, zoals met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de aanstaande Participatiewet. En dat met behoorlijk minder budget dan voorheen. Om dit allemaal beter te kunnen behappen, bezien we de mogelijkheden om tot verdere samenwerking te komen in de regio.
Er is deze bestuursperiode al veel bereikt voor een ‘Oirschot in Balans’. Zo zijn voor ruim 3 miljoen euro aan structurele bezuinigingen doorgevoerd zonder de kern van de samenleving (onze leefbaarheid) echt te raken. De lokale lasten zijn beperkt gebleven (zeker in vergelijking met veel andere gemeenten). Het woningbedrijf is verkocht met een grote financiële reserve voor de gemeente als gevolg. De grondexploitatie is in balans gebracht. Bestemmingsplannen zijn gereed, zodat onder meer voor starters gebouwd kan worden. Het Centrum voor Jeugd en Gezin is opgestart. De Kemmer en Kanaalzone zijn opgeknapt. Het bestemmingsplan buitengebied 1e fase is na vele jaren voorbereiding vastgesteld en de 2e fase volgt binnenkort. Oirschot loopt voorop met verduurzaming van de intensieve veehouderij. Er worden twee nieuwe basisscholen gebouwd. Voor Beerse Boys is een kunstgrasveld aangelegd. In Spoordonk worden in eigen beheer woningen gebouwd. In Oirschot is centrummanagement gestart. En burgerparticipatie is standaard geworden.
Wij blijven ons in ieder geval ook het komende jaar maximaal inzetten voor ons mooie ‘Monument in het Groen’. Achterover leunen is er niet bij. De wereld om ons heen verandert razendsnel. Daar moet Oirschot proactief op blijven anticiperen. We leven in een enerverende omgeving met de economische motor van Brainport en de rustieke kracht van nationaal landschap Het Groene Woud en de Kempen. Ondanks de sombere vooruitzichten hebben Oirschot, Spoordonk en de Beerzen een mooie toekomst; een krachtige samenleving, met aandacht en respect voor elkaar…
Een goed, gezond en geborgen 2013 toegewenst!
De coalitiepartijen in de gemeenteraad: CDA, VVD, D66 en De Gewone Man


2013-03-29

Verkeersquiz Oirschot
Op donderdag 28 Maart 2013 werd wederom de Oirschotse verkeersquiz georganiseerd. Deze keer was de organisatie in handen van OTO (Old-timers Oirschot) en werd gehouden in de showroom van Opel Vullings. Dit wederom opgestarte initiatief wordt ook door de gemeente ondersteund in het kader van de verkeersveiligheid.
Wethouder Jan Verhoeven van De Gewone Man opende als verantwoordelijk wethouder deze avond met een kort woordje richting organisatie en deelnemers en wenste iedereen veel succes toe.
Helaas is de uitslag niet bekend ten tijde van dit bericht.


klik hier voor een foto van deze avondCopyright © 2020 degewoneman.com